POLAGRO

Zakłady Azotowe Kędzierzyn

POLSKA - OPOLSKIE
47-220 Kędzierzyn - Koźle
ul. Mostowa 30 A
tel.: 48 77 481 20 00, 481 33 55
fax: 48 77 481 29 99, 481 32 99

marketing@zak.com.pl
www.zak.com.pl

POLAGRO
POLAGRO ZAKPOLAGRO ZAKPOLAGRO ZAKPOLAGRO ZAK
 

Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. to przedsiębiorstwo znane od ponad pół wieku jako producent i dostawca chemikaliów na rynki całego świata, oferujące bogatą gamę nawozów, plastyfikatorów, alkoholi oxo, a także wyrobów z tworzyw sztucznych, farby i lakiery. Lokalnemu społeczeństwu znane jest również jako współdziałający z władzami miasta sponsor wspierający sport, kulturę, służbę zdrowia i inne dziedziny.

Wysokie pozycje w rankingach najlepszych przedsiębiorstw i liczne nagrody w konkursach kształtują wizerunek ZAK jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Bazując na doświadczonej kadrze naukowej, w ZAK S.A. opracowano i wdrożono wiele technologii wytwarzania produktów dla rolnictwa i innych gałęzi gospodarki.

Dostosowując się do zmian w otoczeniu rynkowym i makroekonomicznym, spółka przeobraża się dzisiaj w sprawny, atrakcyjny dla inwestorów kompleks infrastrukturalny, dysponuje uzbrojonym terenem o powierzchni 600 ha, wytwarza szereg wartościowych produktów i dodatkowo posiada korzystne położenie geograficzne i logistyczne.

Prowadzona od kilku lat restrukturyzacja organizacyjna i majątkowa stworzyła na terenie Spółki system wszechstronnych usług, dzięki którym mogą tu inwestować małe, średnie i duże przedsiębiorstwa różnych branż.

   OFERTA

   Grupy docelowe:

- rolnictwo
- farby, lakiery i barwniki
- przemysł paliwowy, energetyka, górnictwo i hutnictwo
- syntezy chemiczne
- przetwórstwo tworzyw sztucznych
- włókiennictwo
- farmacja, przemysł spożywczy i kosmetyczny
- chemia gospodarcza
- przemysł gumowy, papierniczy, garbarski
- inne zastosowania

   Rolnictwo:

- Kędzierzyńska saletra amonowa 
- mocznik granulowany 46%
- saletrzak
- Salmag
- Salmag z borem
- Salmag z siarką

   Tworzywa sztuczne:

- 2-etyloheksanol
- Izobutanole
- N-butanol
- OXOPLAST IB
- OXOPLAST O
- izobutanole

   Farby i lakiery:

- amoniak roztwór wodny
- azotyn sodu
- bezwodnik ftalowy
- bezwodnik maleinowy
- glikol neopentylowy

Valid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!